Korektury českého jazyka

Co znamená korektura

Jakýkoli text, který se nám zdá, že je správně česky, se takovým v mnoha případech pouze jeví. Stejně jako překlad z cizího jazyka do češtiny nemusí být nutně správně česky, tak i text, jenž ve svém mateřském jazyce vytvoříme, může obsahovat chyby, o nichž kolikrát ani nevíme.

Korektura je oprava chyb, nesrovnalostí, nepřesností a nejasností v textu.
Po korektuře dostanete zpět svůj text nejen jazykově správně, ale hlavně bude kompaktní, plynulý, snadno pochopitelný a srozumitelný, a tudíž reprezentativní.

Korektor je v podstatě poznamenaný člověk. Když se mu dostane do ruky jakýkoli text, nemá před sebou hromadu písmen, která nesou jasnou informaci, nýbrž vidí stylistické, pravopisné a gramatické jevy, z textu mu vyskakují překlepy, typografické chyby, dvojsmysly, logické a jazykové nesmysly a obvyklé nešvary. A tak si s největší pravděpodobností moc nepočte.

Kolik jazyková korektura stojí

Záleží na vícero faktorech, které mohou konečnou cenu ovlivnit
- jak moc na korekturu spěcháte
- v jaké podobě a v jakém formátu mi texty dodáte
- na typu textu a na míře odbornosti
- a hlavně na kvalitě redigovaného textu (je samozřejmě snazší opravit 3 překlepy než 20 nesoudržných vět).

Většina korektur se pohybuje na rozmezí níže uvedených kategorií. Cenu proto spolu vždy domluvíme podle vašich požadavků, podle účelu textu a kvality podkladů. Nicméně zde je jednoduchý ceník, podle kterého si můžete udělat základní představu o kalkulaci:


1. rychlá korektura – 30 Kč bez DPH za 1 800 znaků* – základní kontrola typografie a překlepů
2. střední korektura – 55 Kč bez DPH za 1 800 znaků – navíc gramatická a stylistická korektura
3. velká korektura – 120 Kč bez DPH za 1 800 znaků – maximální spolupráce pro jazykově vytříbený výsledek a odbornou správnost

* 1 800 znaků včetně mezer, jinými slovy 1 normostrana. Počet znaků snadno zjistíte ve svém textovém editoru, např. v Office v záhlaví v nabídce Nástroje > Počet slov (třetí položka shora), zde vezmete číslo v řádku Znaky včetně mezer.

Při větší zakázce, nad 10 normostran, sjednáme individuální podmínky – termíny dodání a případnou slevu z kalkulované základní ceny.

Jednoduše mi napište nebo zavolejte

lucie.korektury@gmail.com; 724 747 045