Kontakty


Bc. Lucie Brabcová

jazykové korektury a redakce českých textů
tel.    +420 724 747 045
e-mail    lucie.korektury@gmail.com
03397424

Živnostenský list je zapsán u Obecního živnostenského úřadu v Havlíčkově Brodě pod č. j. ZUHB/3566/2014/Ja/4.

Ing. Jana Gecelovská

překlady z českého do slovenského jazyka a jazykové korektury slovenských textů
e-mail    janka.preklady@gmail.com